Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Staj Hareketliliği Öncesi

Hareketlilik Öncesi

Erasmus Staj Hareketliliğinde faaliyet süresi 2 ile 12 ay arasında olmalıdır.

Staj Hareketliliğinden yararlanacak öğrencilerin aşağıda belirtilenleri tamamlamaları beklenir.

  1. Staj yapacağınız kurumdan Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında kabul edildiğinizi ve staj yapılcak tarih aralığını belirten Kabul Mektubu (Letter of Acceptance) almış olmalısınız. Kabul Mektubunun bir örneğini ofisimize iletmelisiniz.Belgeler menüsünde yer alan Bilgi Formu doldurularak fotoğraf eklenmeli, imzalandıktan sonra ofisimize teslim edilmelidir.
  2. Staj için Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Traineeships) belgesi doldurulmalı, imzalar tamamlandıktan sonra bir adedi birimimize teslim edilmeli.
  3. Öğrenci Staj Hareketliliği Hibe Sözleşmesini doldurup, iki adet ıslak imzalı belgeyi birimimize iletmelisiniz. Sözleşme doldurulmadan önce bir bankadan adınıza Euro hesabı açtırlmalısınız ve sözleşme bu hesap bilgileni de içerecek şekilde doldurulmalıdır. Sözleşme imzalanmadan hibe hesabınıza aktarılmayacaktır. Birimimize teslim etmiş olduğunuz hibe sözleşmesinin bir adedini, kurumumuza ait imza tamamlandıktan sonra birimimizden talep etmelisiniz.
  4. Staj yapacağınız kuruma gitmeden önce son kontrolleriniz için ofisimize uğramalısınız / iletişime geçmelisiniz.
TR