Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Hareketlilik Öncesi

Hareketlilik Öncesi

Öğrenci, Erasmus Öğrencisi olarak seçildikten sonra en geç 15 gün içerisinde programdan yararlanıp yararlanmayacağını ofisimize bildirmelidir. Öğrenci Değişim Öğrencisi olmaya karar verdiyse aşağıda belirtilenleri yerine getirmelidir.

 • Öğrenciler en kısa sürede ofisimizle bağlantı kurup yapması gerekenler hakkında bilgi almalıdır.
 • Belgeler menüsünde yer alan Bilgi Formu doldurularak fotoğraf ile birlikte teslim edilmelidir.
 • Ofisimiz karşı üniversiteye e-posta gönderip öğrencinin bilgilerini seçildiği üniversiteye bildirir ve gerekli belgelerin (başvuru formu, yurt formu vs.) gönderilmesini ister.
 • Öğrenci bu süre içerisinde gideceği üniversitede eğitim göreceği dilde açılacak derslerin listesini ve ECTS kredilerini bulabilmek için web sayfasını incelemelidir. Öğrencinin Erasmus Bölüm Koordinatörü ile görüşerek alınacak dersleri belirlemesi gerekir.
 • Karşı üniversitesinin web sayfasından ulaşılabilecek belgeler araştırılmalı. Varsa üniversitenin Erasmus Web Sayfası incelenmelidir.
 • Öğrenciye daha önce Erasmus’tan yararlanmış öğrencilerle konuşması ve deneyimlerini öğrenmesi de önerilir.
 • Karşı üniversitenin ders listesine ve ECTS kredilerine ulaşılamazsa, öğrenci bu durumu Erasmus Bölüm Koordinatörüne bildirebilir ve koordinatörün karşı tarafa sormasını isteyebilir. Bunun yanı sıra öğrenci Erasmus öğrenimiyle ilgili üniversitenin web sayfasında bulunmayan her türlü bilgiyi (oryantasyon programı, yurtlar, akademik takvim vs.) ofisimiz tarafından karşı üniversiteye aday gösterildikten sonra kendisi sorabilir.
 • Erasmus Programı ile yurtdışında eğitim görecek her öğrenci (lisans, yüksek lisans, doktora) üniversitemizde alacağı tüm dersler bitmiş olsa bile, gittiği okulda en az 30 ECTS kredisi ders/tez çalışması/proje alması/yapması gerekmektedir.
 • Erasmus Programı Yoğun Dil Kursları çok kullanılmayan Avrupa Dilleri için (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca hariç tüm Avrupa dilleri) düzenlenmektedir. Eğitimine başlamadan önce ilgili öğrenci hibe alarak bu kurslara devam edebilir. Bu kursları her ülkede belirlenmiş bazı üniversiteler düzenlemektedir. Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgiye takip eden linkten ulaşılabilir:
  http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc902_en.htm
 • Erasmus başvurularında karşı tarafa gönderilmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir:            Application Form (Başvuru Formu)

          Accommodation Form (Kalacak Yer Formu)

          Learning Agreement (Öğrenim Anlaşması) (Belgeler menüsünden ulaşılabilir. Doldurduktan sonra                    bölüm koordinatörüne imzalatılmaldır.)

          Transkript (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından elde edilebilir)

          Başvurulacak Üniversite bu belgelere ek olarak başka belgelerde isteyebilir. Bu belgeler için karşı                    üniversitenin web sayfasını inceleyiniz.

 • Bu belgeleri göndermek için her üniversitenin belirlediği bir son gün vardır. Ancak, belgeler gönderildikten sonra cevap gelmesi uzun sürebildiğinden; son günü beklemeden hazır olur olmaz gönderilmesi gerekir.
 • Belgeleri gönderirken ofisimiz bir yazı ile karşı üniversitenin Öğrenim Anlaşmasını (Learning Agreement) onaylamasını ve kabul mektubunu da çıkartarak ofis adresine gönderilmesini isteyecektir.
 • Karşı taraftan kabul mektubu geldiğinde ofisimiz öğrenciye bilgi verecektir. Bazı üniversiteler kabul mektubunu doğrudan öğrenciye gönderebilmektedir. Böyle bir durum söz konusuysa öğrencinin kabul mektubunun bir kopyasını ofisimize iletmesi gereklidir.
 • Kabul mektubu gelene kadar yapılması gereken başka işlemler de vardır. İlk olarak konsoloslukla temas kurulması ve vize için hangi belgelerin istendiğinin öğrenilmesi gerekir. Vize işlemi öğrencinin sorumluluğundadır. Vize için genelde finansal yeterliliği gösterir bir belge istenmektedir. Ofisimizden öğrencinin Erasmus hibesi alacağına dair resmi bir yazı verilir. Ancak bunun yetmediği durumlarda bankada belli bir miktar paranın öğrencinin hesabında olduğunu gösterir belge çıkarılması gerekebilir. Öğrenci vize işlemlerini kendisi tamamlar. Seyahat ayrıntıları, bilet işlemleri, vize için gerekli diğer belgeler (kabul mektubu ve öğrenci belgesi hariç) öğrencinin kendi sorumluluğundadır. 18. maddede sözü geçen sağlık sigortası ayrıca vize alabilmek için de gerekebilir.
 • Erasmus ile yurtdışında eğitim görecek öğrenci harçsız pasaport alabilmek için ofisimizden bir yazı almalı, bu yazı ile pasaport başvurusunda bulunulabilecektir. Pasaport başvurusundan önce öğrenci alacağı öğrenci belgesi ile vergi idaresine giderek harçsız pasaport alabilmek için gerekli işlemleri tamamlamalıdır.
 • Tüm öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan bir sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir.
 • Değişim öğrencileri yurt dışında okudukları süre boyunca üniversitemize harç ödemeye devam ederler.
 • Misafir olunan üniversitede Erasmus öğrencisi tarafından alınacak derslerde; dersin açılmaması, kontenjanın dolu olması, vb. nedenlerden dolayı değişiklik gerektiğinde öğrenim anlaşması yenilenmelidir. Öğrenim Anlaşmasının ikinci sayfası yapılacak değişiklikler için hazırlanmıştır. Öğrencinin yapacağı her değişiklik için Erasmus Bölüm Koordinatörü ile görüşmesi ve onayını alması gerekmektedir. Öğrenim Anlaşmasında değişiklik olan öğrenci bıraktığı/eklediği dersleri “değişiklikler” kısmında belirttikten sonra bir kopyayı Erasmus Kurum Koordinatörüne gönderir.
 • Öğrencinin, Erasmus hibesini almadan önce ofise gelip Hibe Sözleşmesini doldurması gerekmektedir. Bu sözleşme doldurulmadan öğrencinin hibe alması mümkün olmayacaktır.
 • Kabul mektubu geldiğinde üzerinde yazan tarihler doğrultusunda öğreciye verilecek hibe miktarı hesaplanacaktır. Eğer tarih yazmıyorsa, hibe miktarı bir dönem 5 ay sayılarak hesaplanmaktadır. Öğrenci gitmeden hibesinin %80’i ödenecektir. Kalan %20 lik miktar öğrenci eğitim dönemini başarılı olarak tamamlayıp döndükten sonra ödenir.
 • Erasmus+ çerçevesinde 01 Ocak 2015 tarihinden sonra gidecek tüm öğrenciler için bilgiler sisteme girildiğinde otomatik olarak öğrencilerinin e-maillerine gönderilecek “Erasmus+ OLS Language Assessment” online olarak tamalanmalıdır. Gitmeden önce doldurulan dil değerlendirmesinin bir benzeri ödnüşte de öğrencinin e-mailine gönderilecektir. Doldurulması zorunlu olan değerlendirme sınavı öğrencinin başlangıç ve bitişindeki dil bilgisi düzeyini amaçlamakta olup öğrencinin kabul durumunu etkilemeycektir. Doldurulmaması halinde öğrenci hibe ödemelerini alamayacağı gibi programdan yararlanması söz konusu da olmayacaktır.

 

TR